Vrijwilligers

In Hospice Almere zijn zo’n 75 vrijwilligers actief onder leiding van de (assistent) coördinatoren.
De vrijwilligers dragen de sfeer in Hospice Almere als bijna-thuis-huis, zij zorgen ervoor dat bewoners een kwalitatief hoogstaande en sociaal warme begeleiding krijgen. Het belangrijkste hierbij is aandacht geven en luisteren.
Om de kwaliteit en de professionaliteit van het vrijwillige werk te bewaken is er nauwe samenwerking voor scholing en uitwisseling met de Vrijwilligers en Mantelzorg Centrale Almere (de VMCA) en de VPTZ ( de koepel voor Vrijwillige Palliatieve en Terminale Zorg).
Aan de vrijwilliger wordt gevraagd een Verklaring Omtrent Gedrag, een (VOG/eigen-verklaring) in te vullen.

vrijwilligersverklaring