De rechtsvorm van Vereniging Vrienden van Hospice Almere is een Stichting met een ANBI erkenning
Het bestuur is onbezoldigd en bestaat uit:

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

P&R (Fondsen e.d.)

Lid

Frans Bollen

Vacant

Hans Wimmer

Karin Kempe

Rene Mooij

Vereniging Vrienden van Hospice Almere
Secretariaat t.a.v. Secretaris Vrienden van
p.a. Buñuellaan 1
1325 PP Almere
email: vrienden@hospicealmere.nl
gsm: