Vrienden van Hospice

Algemeen
De Vereniging Vrienden van Hospice Almere is opgericht in 2007 om Hospice
Almere financieel te ondersteunen.

Doel van de vereniging
De Vereniging Vrienden van Hospice Almere heeft als doel de Stichting
Hospice Almere financieel te ondersteunen. Dat doet zij door het werven van
fondsen, giften en donaties en het innen van contributies van leden.

Lid of donateur worden
Iedereen die het Hospice een warm hart toedraagt, kan lid worden en het
daarmee met €30 per jaar steunen. Voor een bedrijfslidmaatschap is dat €120
per jaar. Het aanmeldingsformulier kunt u hier downloaden of printen.
De Vrienden organiseren regelmatig activiteiten voor het werven van
fondsen, giften en donaties. Kijk bij het kopje Activiteiten waar en wanneer u
ons kunt aantreffen.
De Vrienden zijn een vereniging met bijbehorende statuten (hyperlink naar
download statuten) en bestuur.
Wilt u eens terugkijken naar wat we afgelopen jaar gedaan hebben en met
welk resultaat, leest u dan ons jaarverslag --> vrienden-jaarverslagen