1. Home
  2. |
  3. Scholing

Scholing

Scholing

Iedereen die zich als vrijwilliger aanmeldt, is verplicht een basiscursus “Er zijn” te volgen. Deze introductiecursus is samengesteld door de VPTZ Nederland, een koepel waarbij we als Hospice zijn aangesloten. Daarnaast dienen de zorgvrijwilligers de “til” cursus te volgen.
Hierna 2 meeloopdiensten, daarna 8 diensten naast een ervaren vrijwilliger.
Indien dit goed bevallen is vragen wij u de vrijwilligersovereenkomst met Hospice Almere te tekenen.
U wordt ook aangemeld voor basiscursus “Er zijn” deze cursus wordt alleen in voorjaar en najaar gegeven. De cursus is verplicht.
Pas na het volgen van de cursussen en deze introductie, mag u volwaardig en zelfstandig als vrijwilliger meewerken in ons Hospice.
Daarnaast bieden we de vrijwilligers themabijeenkomsten aan, die veelal intern worden gegeven, over de onderwerpen die te maken hebben met bewonerszorg in de laatste levensfase.

Menu