1. Home
  2. |
  3. Praktische zaken

Praktische zaken

  • Wij bieden u de gelegenheid binnen uw eigen culturele gewoonten het naderend levenseinde te beleven. Voor zover dit geen overlast oplevert voor de andere bewoners en medewerkers van ons Hospice
  • Per bewoner mag in overleg 1 persoon op de kamer blijven slapen. Deze kan ook aanschuiven bij de maaltijden
  • Eten uw naasten mee, dan vragen wij daarvoor een kleine, vaste vergoeding. Zie hieronder bij Kosten
  • Wij hanteren geen specifieke bezoektijden, wel is het wenselijk dat het bezoek na 10.00 uur komt ivm verzorging van onze bewoners. Vrijwilligers zijn aanwezig tussen 07.00 en 23.00 uur om u te assisteren bij praktische zaken en u emotioneel te steunen
  • Zorg is 24 uur per dag oproepbaar
  • Alles kan en is mogelijk in het Hospice

Kosten

Het Hospice ontvangt van VWS een subsidie die in belangrijke mate wordt gebruikt voor de loonkosten van de vaste krachten en trainingskosten voor de vrijwilligers.
Daarnaast ontvangen wij van de Gemeente Almere een subsidie die gedeeltelijk de schoonmaakkosten dekt en tevens subsidie die bijdraagt aan de exploitatiekosten.
Wij vragen aan de bewoner een dagelijks bedrag van € 40,00 per dag. Dit is een vergoeding voor de kosten van eten en drinken, bewassing, gebruik TV en Wifi en onderhoud aan het Hospice.
Verder is er de Vereniging Vrienden van Hospice Almere. Deze vereniging organiseert activiteiten om extra gelden voor het Hospice in te zamelen. Met de jaarlijkse bijdrage van de vereniging slagen we erin onze exploitatie jaarlijks sluitend te krijgen.

U kunt Vriend of donateur worden van deze Vereniging.

Zorgverzekering

Er zijn verzekeraars die in hun polis een dagvergoeding hebben opgenomen voor een verblijf in ons Hospice. Het Hospice verstuurt aan de bewoner of diens vertegenwoordiger een nota, die dan bij de Zorgverzekeraar kan worden ingediend.

Privacy

De gegevens van onze bewoners zijn goed beschermd. Op grond van de zogenaamd AVG-regelgeving, hebben wij onze administratie aangepast. Mailverkeer met medische gegevens met ziekenhuizen of huisartsen gaat via een apart beveiligd programma, dat voldoet aan de voorwaarden door de overheid gesteld.

Klachtenregeling

Als een bewoner of zijn/haar vertegenwoordiger het niet eens is met de gegeven zorg kan daarover een klacht worden ingediend. Als het een klacht betreft over de medisch zorg dan dient die klacht te worden ingediend bij de organisatie die deze dienst geleverd heeft. Als het een klacht over het Hospice betreft, dient in eerste instantie die klacht bij de coördinator te worden ingediend. Gaat men niet akkoord met de behandeling/reactie van die klacht, dan kan deze worden voorgelegd aan de onafhankelijke vertrouwenspersoon die aan ons Hospice verbonden is.

Informatie daarover bij: info@hospicealmere.nl

Roken en drinken

In het Hospice is het niet toegestaan om binnen te roken. Als bewoners behoefte hebben aan roken, dan is dat mogelijk in de tuin. In principe wordt geen sterke drank geschonken in het Hospice. In uitzonderlijke gevallen kan door de bewoner om sterke drank worden gevraagd. Het is bezoekers niet toegestaan om in ons Hospice sterke drank te nuttigen.

Veelgestelde vragen

Menu