Het Hospice

Hospice Almere is sinds 2009 een warme plek waar u, omringd door de mensen die u dierbaar zijn, op een waardige manier afscheid kunt nemen van het leven.

Waarom Hospice Almere

 • Goed opgeleide vrijwilligers leveren samen met de medewerkers van Zorggroep Almere 24-uurs zorg aan de bewoners van ons hospice.
 • Net als thuis kunnen familie en vrienden op elk gewenst moment langskomen.
 • Iedere bewoner heeft in ons hospice een eigen kamer met eigen sanitair, televisie, radio en Wifi.
 • Wij respecteren de rituelen en voorschriften die horen bij uw levensovertuiging en verlenen daar ook medewerking aan.

In ons hospice staat de bewoner centraal. Dat betekent dat we zoveel mogelijk rekening proberen te houden met uw wensen en (culturele) gewoonten. Uw familie en vrienden kunnen iedere dag langskomen. En als u behoefte heeft aan een luisterend oor, dan is dat altijd beschikbaar.

Voor bewoners hebben we 5 ruime kamers met alle faciliteiten die u nodig heeft voor een comfortabel verblijf. Daarnaast zijn er verschillende plekken in het huis waar u even rustig met uw bezoek kunt zitten of waar u zich even kunt terugtrekken.

Het team van Hospice Almere

Ons team

Hospice Almere is gevestigd aan de Meesterstraat 69A te Almere Stad. Het Hospice wordt beheerd door de Stichting Hospice Almere . De Stichting heeft geen winstoogmerk en heeft twee werknemers in dienst. De coördinator die de dagelijkse leiding heeft en een bureaucoördinator voor alle administratieve processen. Samen met de assistent-coördinatoren zijn zij verantwoordelijk voor het zorg dragen en uitvoeren van de voorkomende dagelijkse werkzaamheden.

 • Petra van Kerkwijk (coördinator)
 • Myra Roosen-Orsel (bureaucoördinator)
Assistent Coördinatoren
 • Nicole de Hon (waarnemend coördinator)
 • Ina van den Engel
 • Karin Vreeburg
 • Lonneke Drubbel
Het zorgteam

Tijdens uw verblijf in het hospice wordt u verzorgd door een team van toegewijde, goed opgeleide vrijwilligers. Behalve een (verplichte) basistraining verzorgen wij regelmatig training en scholing om hun kennis up to date te houden.

De verpleegkundige zorg wordt verleend door medewerkers van Zorggroep Almere en uw eigen huisarts.

Het bestuur
 • Ronald Wilcke (voorzitter)
 • Anton Zuure (penningmeester)
 • Judith Wijnen (secretaris)
 • Karen Dijkstra (pr)
 • Marja Slettenhaar (zorg)
Vertrouwenspersoon

Als een bewoner, of zijn/haar vertegenwoordiger, het niet eens is met de gegeven zorg kan daarover een klacht worden ingediend. Als het een klacht betreft over de medisch zorg dan dient die klacht te worden ingediend bij de Zorggroep. Als het een klacht over het Hospice betreft, dient in eerste instantie die klacht bij de coördinator te worden ingediend. Gaat men niet akkoord met de behandeling/reactie van die klacht, dan kan deze worden voorgelegd aan onze onafhankelijke vertrouwenspersoon.

Ook wanneer er een situatie is waardoor men als vrijwilliger of medewerker een gesprek wil voeren, kan er per contact met de vertrouwenspersoon worden opgenomen. Zij belt dan terug om een afspraak te maken.

-Marjan Westerman: vertrouwenspersoon@hospicealmere.nl

Onze organisatie

De stichting wordt financieel ondersteund door de Vereniging Vrienden van Hospice Almere

De Stichting is aangesloten bij de organisatie Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Nederland. Deze belangenorganisatie voor Hospices biedt de nodige ondersteuning aan ons Hospice, maar is ook gesprekspartner voor ons bij het Ministerie van VWS.

Onze (juridische) documenten

Vrijwilliger worden?

Als vrijwilliger in ons hospice zorg je ervoor dat we de bewoners de verzorging kunnen bieden die zij nodig hebben in de laatste fase van hun leven. Behalve dat je bewoners ter zijde staat met tijd, aandacht en steun, verricht je allerlei huishoudelijke taken in en om Hospice Almere.

Donateur worden?

Als u ons een warm hart toedraagt dan kunt u lid worden van Vrienden van Hospice Almere. Dat kan vanaf €30 per jaar per persoon.