bestuur

De rechtsvorm van Hospice Almere is een Stichting met een ANBI erkenning
Het bestuur is onbezoldigd en bestaat uit

Ineke Smidt

Dick Hamaker

Anton Zuure

Frans Bollen

voorzitter

secretaris

penningmeester

bestuurslid zorg

Het bestuur is te bereiken via info@hospicealmere.nl