1. Home
  2. |
  3. Kosten

Kosten

Kosten

Uw zorgverzekering draagt de medische en verpleegkundige kosten. Voor de zorg die u daaruit krijgt bijvoorbeeld voor wijkverpleging, wordt wel een inkomensafhankelijke vergoeding gerekend.
Het ministerie van VWS geeft ons een subsidie voor de coördinatie en scholing van onze vrijwilligers. De verdere kosten, zoals de vaste lasten van huur, verzekeringen, energie en de kosten van levensonderhoud, moeten wij zelf dragen.
Hiervoor vragen wij u een eigen bijdrage van € 40 per dag. Hierin is alles wat u en uw partner consumeren inbegrepen.
Wilt u mensen laten mee-eten, dan kan dat tegen een vergoeding van € 3.50 p.p. per broodmaaltijd (ontbijt/lunch) of € 5 p.p. per warme maaltijd (diner). U regelt dit met de aanwezige vrijwilligers.

Menu