1. Home
  2. |
  3. Info over eigen bijdrage

Info over eigen bijdrage

info over eigen bijdrage

Het valt niet mee kostendekkend te zijn. We krijgen subsidie voor een aantal zaken, maar dat is lang niet voldoende. Daarom zijn wij altijd actief met sponsorwerving en het binnenhalen van giften. Helaas volstaat ook dat niet en zijn wij genoodzaakt onze bewoners een eigen bijdrage te vragen voor het wonen in ons huis. Die eigen bijdrage is vastgesteld op € 40 per bewoner per dag. Hiervan betalen wij de huur, vaste lasten en boodschappen, etc.

Sommige zorgverzekeringen betalen via de aanvullende pakketten (een deel van) de eigen bijdrage. In bijzondere gevallen, kunt u bij de gemeente waar u ingeschreven staat voor de eigen bijdrage bijzondere bijstand aanvragen.

Menu