Hospice Almere

Oog voor wat telt in de laatste levensfase

Actuele Corona afspraken

Hospice Almere volgt de corona richtlijnen van het RIVM. Bij vragen richten we ons tot de VPTZ, de GGD en/of het RIVM.In Hospice Almere hebben we te maken met kwetsbare bewoners en onmisbare vrijwilligers.Om ervoor te zorgen dat we zorg kunnen blijven geven aan ieder die dat nodig heeft, houden we ons aan de boven genoemde richtlijnen.We hopen op uw begrip en medewerking.

Waardig afscheid nemen van het leven

Sinds 2009 bestaat Hospice Almere.

In het in 2020 geheel gerenoveerde Hospice hebben we een warme plek gecreëerd voor het nemen van een waardig afscheid van het leven. Omringt met dierbaren en ondersteund door goed opgeleide vrijwilligers, de eigen huisarts en voor de medische zorg medewerkers van Buurtzorg.

Voor ons staat de bewoner centraal met al zijn of haar wensen. In 5 ruime kamers zijn faciliteiten aanwezig zoals: TV, wifi, badkamer met eigen sanitair en een zithoek op de kamer een logeermogelijkheid en de mogelijkheid een koppelbed te plaatsen.

Daarnaast zijn er in het pand verschillende plekken gecreëerd waar men even rustig met elkaar kan zitten of zich kan terugtrekken. Voor iedereen staat de koffie klaar en indien gewenst kan het bezoek ook mee eten tegen een sterk gereduceerde prijs.

Stichting Hospice Almere

Stichting Hospice Almere exploiteert het Hospice aan de Meesterstraat 69A te Almere. De Stichting werkt zonder winstoogmerk. Bij de stichting zijn twee werknemers in dienst. De coördinator die de dagelijkse leiding heeft en wordt ondersteund door een bureau coördinator.

De Stichting is aangesloten bij de organisatie Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg Nederland (VPTZ). Deze belangenorganisatie voor Hospices biedt de nodige ondersteuning aan ons Hospice, maar is ook gesprekspartner voor ons bij het Ministerie van VWS.

De vrijwilligers die in ons Hospice werkzaam zijn hebben een verplichte opleiding genoten. Pas als die opleiding is afgerond, mag men zelfstandig aan de slag in het Hospice.

Daarnaast zorgen wij ervoor dat regelmatig aanvullende kennis(scholing) wordt aangeboden.

Bestuursleden van de Stichting worden voor 4 jaar gekozen en zijn éénmaal herkiesbaar voor nog eens 4 jaar. Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden voor het Hospice.

Het Hospice heeft Buurtzorg als vaste zorgaanbieder. Dit na een zorgvuldig selectieproces tussen verschillende zorgaanbieders.

Het Hospice heeft geen commerciële banden met derden, noch enig voorkeursbeleid.

Persoonlijke verhalen

Het verhaal van Richard

“Ik kon de hele tijd bij haar zijn”

WORD VRIEND

Help een handje mee!

WORD DONATEUR

Maak het verschil!

Menu