Gegevens

De Vereniging Vrienden van Hospice Almere is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Lelystad onder nummer 39038814.

Bestuur:

Voorzitter: Frans Bollen

Secretaris: Richard Vastenhouw

Penningmeester: Hans Wimmers

Wilt u zich inzetten voor de vrienden, richt u zich dan tot onze secretaris te bereiken onder: vrienden@hospicealmere.nl

ANBI/RSIN nr.    817880884.
Rekeningnr. NL25 RABO 0122 757 858 tnv  de Vereniging Vrienden Hospice Almere