1. Home
  2. |
  3. Gedragsregels

Gedragsregels

Gedragsregels

Het bestuur van het Hospice vindt het van groot belang, dat vrijwilligers en bewoners in een vertrouwde omgeving met elkaar kunnen functioneren. Coördinatoren hebben een belangrijke taak om daarop toe te zien en tijdig te signaleren, ook op basis van meldingen door vrijwilligers of bewoners of diens vertegenwoordigers, dat geen gedrag plaatsvindt dat als ongewenst kan worden beschouwd.

Hiervoor zijn gedragsregels geformuleerd en is een vertrouwenspersoon aangesteld, waarbij klachten over mogelijk ongewenst gedrag kunnen worden gemeld.

Wat u van de vertrouwenspersoon kunt verwachten, staat beschreven in een apart tabblad: vertrouwenspersoon.

Menu