1. Home
  2. |
  3. De Sfeer

De Sfeer

Stichting Hospice Almere exploiteert het Hospice aan de Meesterstraat 69A te Almere. De Stichting werkt zonder winstoogmerk. Bij de stichting zijn twee werknemers in dienst. De coördinator die de dagelijkse leiding heeft en wordt ondersteund door een bureau coördinator.

De Stichting is aangesloten bij de organisatie Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg Nederland (VPTZ). Deze belangenorganisatie voor Hospices biedt de nodige ondersteuning aan ons Hospice, maar is ook gesprekspartner voor ons bij het Ministerie van VWS.

De vrijwilligers die in ons Hospice werkzaam zijn hebben een verplichte training genoten.
Daarnaast zorgen wij ervoor dat er regelmatig aanvullende kennis(scholing) wordt aangeboden.

Bestuursleden van de Stichting worden voor 4 jaar gekozen en zijn éénmaal herkiesbaar voor nog eens 4 jaar. Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden voor het Hospice.

Het Hospice heeft Buurtzorg als vaste zorgaanbieder.
Het Hospice heeft geen commerciële banden met derden, noch enig voorkeursbeleid voor bedrijven of instellingen.

Persoonlijke verhalen

Menu