1. Home
  2. |
  3. Beleidsplan

Beleidsplan

Beleidsplan

Missie van Hospice Almere:
“Een plaats bieden aan eenieder, ongeacht leeftijd, achtergrond of geloofsovertuiging, om samen met naasten in een warme omgeving, op een menswaardige wijze afscheid van het leven te kunnen nemen”.
De Visie waarmee dit gebeurt:
Het zo veel als mogelijk aanpassen op het bestaande levenspatroon van de bewoners gedurende het verblijf. Het creëren van een huiselijke omgeving voor de bewoners en in een sfeer van rust, warmte en privacy, zorg geven aan bewoners. Hulp bieden bij het omgaan met het naderende levenseinde. Het zorgen voor een 7 x 24 uurs aanwezigheid van een grote groep, betrokken en goed gekwalificeerde, vrijwilligers, ondersteund door daartoe opgeleide en bevoegde verpleegkundigen dan wel medici.

Beleidsplan 2016-2020

Menu