AVG

Register voor verwerking : Register-voor-de-verwerking AVG

AVG Matrix: matrix AVG (zie ook onderstaande)

 

Onderwerpen gegevens matrix

Actie

Toegang tot

beveiligd

Zorgmail

Uitwisseling van medische gegevens met ziekenhuis en andere zorgprofessionals

Coördinator/Assistent coördinatoren

ja

Opgave VWS

Opgave aantal bewoners in enig jaar, niet op persoonsniveau

Coördinator/Bureau manager

Nee

Intake

Verzamelen gegevens bewoner/na opname is dossier verwijderen

Coördinator/assistent coördinator

ja

Bewoners

Bewoners dossier inclusief overeenkomst

Coördinator. Bureau manager

ja

Facturering

Nota voor verblijf in Hospice

Bureau manager

Ja

Zorgbespreking

Overleg over gezondheid bewoner met externe zorgverleners

Coördinator en assistent coördinatoren

Ja

Zorgbespreking

Informeren naasten en derden in algemene termen

Coördinator en vrijwilligers

nee

Zorgbespreking

Overleg huisarts/zorgverlener(s) voortgang opname

Coördinator BIG geregistreerden

ja

VWS

Bewaren BSN en naam gedurende 5 jaar t.b.v. VWS

Bureau manager

ja

       

Vrijwilligers

Gegevens in vrijwilligers dossier incl. VOG (digitaal)

Bureaumanager/assistent coördinatoren

ja

Vrijwilligers

Gegevens t.b.v. reiskosten

Bureau manager

ja

Vrijwilligers

Gegevens t.b.v. vrijwilligersvergoeding (fiscaal)

Penningmeester

ja

Vrijwilligers

NAW ten behoeve van nieuwsbrief en andere informatie via de mail

Bureau manager

ja

       

Personeel

Personeelsdossier (digitaal)

Secretaris

ja

Personeel

Gegevens ten behoeve van salarisadministratie

Externe partij/Penningmeester

ja

Personeel

Sollicitatiegegevens worden vernietigd na procedure)

Secretaris

ja

       

Klachten

Klachten over intimidatie en ongewenst gedrag

Secretaris/Vertrouwenspersoon

ja

Klachten

Afwikkeling en mogelijke adviezen

Bestuur

ja

       

Informatie bewoners en belangstellenden

Vragen via info@hospicealmere.nl

Secretaris

nee

Interne mail

Mail bestuur en coördinator over algemene zaken

Bestuur/ coördinator/Bureau manager

Nee