AVG

Register voor verwerking : Register-voor-de-verwerking AVG

AVG Matrix: matrix AVG (zie ook onderstaande)

 

Onderwerpen gegevens matrix Actie Toegang tot beveiligd
Zorgmail Uitwisseling van medische gegevens met ziekenhuis en andere zorgprofessionals Coördinator/Assistent coördinatoren ja
Opgave VWS Opgave aantal bewoners in enig jaar, niet op persoonsniveau Coördinator/Bureau manager Nee
Intake Verzamelen gegevens bewoner/na opname is dossier verwijderen Coördinator/assistent coördinator ja
Bewoners Bewoners dossier inclusief overeenkomst Coördinator. Bureau manager ja
Facturering Nota voor verblijf in Hospice Bureau manager Ja
Zorgbespreking Overleg over gezondheid bewoner met externe zorgverleners Coördinator en assistent coördinatoren Ja
Zorgbespreking Informeren naasten en derden in algemene termen Coördinator en vrijwilligers nee
Zorgbespreking Overleg huisarts/zorgverlener(s) voortgang opname Coördinator BIG geregistreerden ja
VWS Bewaren BSN en naam gedurende 5 jaar t.b.v. VWS Bureau manager ja
Vrijwilligers Gegevens in vrijwilligers dossier incl. VOG (digitaal) Bureaumanager/assistent coördinatoren ja
Vrijwilligers Gegevens t.b.v. reiskosten Bureau manager ja
Vrijwilligers Gegevens t.b.v. vrijwilligersvergoeding (fiscaal) Penningmeester ja
Vrijwilligers NAW ten behoeve van nieuwsbrief en andere informatie via de mail Bureau manager ja
Personeel Personeelsdossier (digitaal) Secretaris ja
Personeel Gegevens ten behoeve van salarisadministratie Externe partij/Penningmeester ja
Personeel Sollicitatiegegevens worden vernietigd na procedure) Secretaris ja
Klachten Klachten over intimidatie en ongewenst gedrag Secretaris/Vertrouwenspersoon ja
Klachten Afwikkeling en mogelijke adviezen Bestuur ja
Informatie bewoners en belangstellenden Vragen via info@hospicealmere.nl Secretaris nee
Interne mail Mail bestuur en coördinator over algemene zaken Bestuur/ coördinator/Bureau manager Nee
Menu