Rabobank Almere schenkt Hospice Almere € 1200,-

Thomas Amenda van Rabobank Almere overhandigde afgelopen vrijdag een flinke cheque aan de voorzitter van het bestuur van het Hospice in Almere.

Dit bedrag werd door de Rabobank bij elkaar gespaard doordat iedere klant die de tevredenheidsenquête had ingevuld ervoor zorgde dat er telkens weer een extra bedrag beschikbaar kwam.

Hospice Almere gaat binnenkort verhuizen naar een nieuwe locatie, die geheel verbouwd en opnieuw ingericht moet worden. Dit bedrag is dan ook bijzonder welkom en zal gebruikt worden voor de nieuwe inrichting.