1. Home
  2. |
  3. Over de organisatie

Over de organisatie

Sinds 2009 bestaat Hospice Almere.
In het in 2020 geheel gerenoveerde Hospice hebben we een warme plek gecreëerd voor het nemen van een waardig afscheid van het leven.Omringt met dierbaren en ondersteund door goed opgeleide vrijwilligers, de eigen huisarts en voor de medische zorg medewerkers van Buurtzorg.

Voor ons staat de bewoner centraal met al zijn of haar wensen. In 5 ruime kamers zijn faciliteiten aanwezig zoals TV, badkamer met eigen sanitair en een zithoek op de kamer een logeermogelijkheid en de mogelijkheid een koppelbed te plaatsen.

Daarnaast zijn er in het pand verschillende plekken gecreëerd waar men even rustig met elkaar kan zitten of zich kan terugtrekken. Voor iedereen staat de koffie klaar en indien gewenst kan het bezoek ook mee eten tegen een sterk gereduceerde prijs.

Stichting Hospice Almere exploiteert het Hospice aan de Meesterstraat 69A te Almere. De Stichting werkt zonder winstoogmerk. Bij de stichting zijn twee werknemers in dienst. De coördinator die de dagelijkse leiding heeft en wordt ondersteund door een bureau coördinator.
De Stichting is aangesloten bij de VPTZ. Deze belangenorganisatie voor Hospices biedt de nodige ondersteuning aan ons Hospice, maar is ook gesprekspartner voor ons bij het Ministerie van VWS.

De vrijwilligers die in ons Hospice werkzaam zijn hebben een verplichte opleiding genoten. Pas als die opleiding is afgerond, mag men zelfstandig aan de slag in het Hospice.
Daarnaast zorgen wij ervoor dat regelmatig aanvullende kennis wordt aangeboden.

Bestuursleden van de Stichting worden voor 4 jaar gekozen en zijn éénmaal herkiesbaar voor nog eens 4 jaar. Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden voor het Hospice.

Het Hospice heeft geen commerciële banden met derden, noch enig voorkeursbeleid.

Met wie?

Hospice Almere is lid van de VPTZ (Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg). Bij deze vereniging is het merendeel van de Hospices in Nederland aangesloten.

Naast deskundige ondersteuning vanuit de VPTZ nemen we ook van hen de nodige deskundigheid-bevorderende cursussen af voor onze vrijwilligers.

Verder nemen we deel aan het Palliatief Netwerk Almere en het Palliatief Netwerk Flevoland.
Met de transferverpleegkundigen van het Flevoziekenhuis, maar onder andere ook met die van het UMC Amsterdam en andere ziekenhuizen in Amsterdam, worden contacten onderhouden over het mogelijk plaatsen van nieuwe bewoners.

Daarnaast verwijzen huisartsen in Almere, zowel die van de Zorggroep als zelfstandige huisartsen, patiënten naar ons Hospice

Het Hospice staat onder leiding van het bestuur van de Stichting Hospice Almere. Dit bestuur bestaat uit:
– Ronald Wilcke, voorzitter
– Dick Hamaker, secretaris
– Anton Zuure, penningmeester
– Frans Bollen, bestuurslid Zorg

De dagelijkse leiding van het Hospice berust bij onze coördinator: Petra van Kerkwijk. Zij wordt voor de administratie en de interne organisatie ondersteund door de bureau coördinator Astrid van Groen.

Naast deze twee betaalde krachten zijn een drietal assistent coördinatoren actief die de coördinator ondersteunen bij activiteiten rondom de dagelijkse zorg, de vrijwilligers en planning en intake-gesprekken. Deze assistent coördinatoren zijn:
– Lonneke Drubbel
– Ina van den Engel
– Nicole de Hon

Menu